Поверителност

    Геотрейд Иванов ООД е администратор на лични данни, регистриран по закона за защита на личните данни.

    Геотрейд Иванов ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите в процеса на регистрация.

    Разкриване е възможно, единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

    Геотрейд Иванов ООД не събира и съхранява данни, свързани с плащанията с карти.

    Данни, като номера на банкови карти, данни за титуляра и други се обработват директно от системата на обслужващата банка.